Нормативно-правова база

Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в 2017-2018 навчальному році

- Наказ МОН від 21.07.2003 № 486 «Про систему організаціїфізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх тапрофесійно-технічних навчальних закладах України»;

- Наказ МОН від 02.08.2005. № 458 «Про затвердженняПоложення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних,загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України»;

- Наказ МОН України від 01.06.2010 № 521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»;

- Наказ Міністерства охорони здоров’я України; Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009. №518,674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніхнавчальних закладах»;

- Лист МОН від 20.03.2009. №1/9-182 «Щодо особливостейзастосування контрольних навчальних нормативів і вимог з фізичної культури узагальноосвітніх навчальних закладах»;

- Наказ МОН України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердженняІнструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніхнавчальних закладів»;