Досвід роботи

Фізична культура, фізкультура — складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту,  технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку.

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності здобувачів освіти, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між собою.

Протягом 2013-2018 року працюю над самоосвітньою проблемою "Формування творчої особистості та життєвих компетентностей учнів на уроках фізичної культури" Метою є виховання в учнів інтересу до занять фізичною кльтурою,бажання і уміння самостійно займатися фізичними вправами,спортом,зміцнення здоров я кожної дитини,формування необхідних рухових якостей та вмінь.

Творча особистість - це цілісна людська індивідуальність, яка виявляє розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують їй здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та духовні цінності, що в більшій чи меншій мірі змінюють на краще життя людини коли вона займається фізичною культурою.

У своїй роботі чітко керуюсь нормативно-правовою базою. Діяльність учителя щоурочно повинна бути орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що передбачає визначення цінності здоров'я, почуття відповідальності за збереження й зміцнення власного здоров'я, поглиблення знань , умінь та навичок, пов'язаних з усіма складовими здоров'я (фізична, соціальна, психічна, духовна). Формування в учнів компетентного ставлення до власного здоров'я неможливе без реалізації всіх складових здоров'я.

Мета сучасної школи - підготовка дітей до життя. Кожен учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій здоров’язберігаючої педагогіки.

Під здоров’язберігаючими технологіями слід розуміти:
сприятливі умови навчання дитини в школі (без стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог);необхідний достатній та раціонально організований руховий режим.

Загальні вимоги до сучасного уроку:
  • озброювати учнів свідомими,глибокими,міцними знаннями;
  • підвищувати виховний ефект навчання на уроці, формувати в учнів у процесі навчання риси особистості;
  • здійснювати всебічний розвиток учнів, розвивати їхні загальні та індивідуальні особливості;
  • формувати в учнів самостійність, творчу активність, ініціативу як стійкі особливості особистості, вміння творчо вирішувати завдання, які трапляються в житті;
  • вироблення вміння самостійно вчитися, отримувати та поглиблювати чи поповнювати знання, оволодівати навичками та вміннями і творчо застосовувати їх на практиці;
  • формувати в учнів позитивні мотиви навчальної діяльності.
Завданням своєї роботи вважаю:
  • допомогти у формуванні особистості учня, відпрацюванні ним стратегії на життєві перспективи;
  • навчити раціонального режиму навчання, праці, відпочинку, рухового режиму, виконання правил особистої гігієни;
  • ознайомити з різними видами спорту  та оздоровлення організм;
  • формувати комунікативні навички та вміння співпрацювати.

На уроках фізичного виховання використовую різні засоби та методи активізації пізнавальної діяльності,ігрові та змагальні методи з метою ефективності проведення уроків.


Отже,головним завданням під час заняття  фізичною культурою з дітьми є:послідовність, систематичність та вірна організація.  При хорошій підготовці та правильній підготовці учні  не тільки отримають задоволення, позитивний емоційний настрій, відкриють для себе багато нового та цікавого, але й суттєво зміцнять своє фізичне та психічне здоров’я.